65. Oza Challenger's tournament

Quarterfinale
Semifinale
Finale
Aoshima  - Abe 1-0 Aoshima -  
Saito - Inaba 
Sugai - Watanabe 1-0 Sugai - Nakamura
 Hirose - Nakamura 0-1

 

64. Oza

Title holder:
Habu Yoshiharu

http://www.shogi.or.jp/images/player/pro/175.jpg

 http://www.shogi.or.jp/images/player/pro/260.jpg

Challenger:
Itodani  Tetsuro

0

 

Habu
Itodani
2016-09-06 Habu - Itodani 1-0 1 0
2016-09-20 Itodani - Habu 0-1 2 0
2016-10-04 Habu - Itodani 1-0 3 0

 

 

--> Archive Oza tournament