47. Kio Challenger's tournament

Round 1
Quarterfinale
Semifinale
Finale
Taniai - Sato Y.      
Saito Sh. - Goda
Nagase - Kimura  
- Itodani
 
  'Round of Hope'
   

 

 

46. Kio

Title holder:
WATANABE Akira

3http://www.shogi.or.jp/images/player/pro/235.jpghttps://www.shogi.or.jp/images/player/pro/260.jpg

Challenger:
ITODANI Tetsuro

1


   
Watanabe
Itodani
2021-02-06 Watanabe - Itodani 0-1 0 1
2021-02-20 Itodani - Watanabe 0-1 1 1
2021-03-07 Watanabe - Itodani 1-0 2 1
2021-03-17 Itodani - Watanabe 0-1 3 1

 

 

 

--> Archive Kio tournaments