Schedule

22./23.01.2022 71. Osho / Game 2 Watanabe - Fujii  
29./30.01.2022 71. Osho / Game 3  Fujii - Watanabe  
04.02.2022 79. Meijin A-Class / round 8  

see actual ranking

06.02.2022 47.Kio / Game 1 Watanabe - Nagase  
11./12.02.2022 71. Osho / Game 4 Watanabe - Fujii  
19.02.2022 47.Kio / Game 2 Nagase - Watanabe  
26./27.02.2022 71. Osho / Game 5  Fujii - Watanabe  
03.03.2022 79. Meijin A-Class / round 9

see actual ranking

06.03.2022 47.Kio / Game 3 Watanabe - Nagase  
12./13.03.2022 71. Osho / Game 6 Watanabe - Fujii
20.03.2022 47.Kio / Game 4 Nagase - Watanabe  
26./27.03.2022 71. Osho / Game 7  Fujii - Watanabe  
30.03.2022 47.Kio / Game 5 Watanabe - Nagase