Schedule

05.06.2023 94. Kisei / Game 1 Fujii - Sasaki D.  
23.06.2023 94. Kisei / Game 2 Sasaki D. - Fujii  
03.07.2023 94. Kisei / Game 3 Fujii - Sasaki D.  
07./08.07.2023 64.Oi / Game 1 Fujii - Sasaki  
13./14.07.2023 64.Oi / Game 2 Sasaki - Fujii  
18.07.2023 94. Kisei / Game 4 Sasaki D. - Fujii  
25./26.07.2023 64.Oi / Game 3 Fujii - Sasaki  
01.08.2023 94. Kisei / Game 5 Fujii - Sasaki D.
15./16.08.2023 64.Oi / Game 4 Sasaki - Fujii  
22./23.08.2023 64.Oi / Game 5 Fujii - Sasaki  
05./06.09.2023 64.Oi / Game 6 Sasaki - Fujii  
19./20.09.2023 64.Oi / Game 7 Fujii - Sasaki